Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet var tovholder på projektet Ny Skriftlighed, som samlede erfaringerne fra en række udviklingsprojekter om skrivekompetencer på de gymnasiale uddannelser. Projektperioden var 2010 til 2013.

Læs projektets afsluttende rapport her.

Se oplæg fra den afsluttende konference her.

Læs deltagernes afrapporteringer her.